Och vem är jag då?

Mitt namn är Jane och jag har arbetat som lärare sedan 1996.  Utbildad som 1-7 lärare, sv-so kompletterat med bildpedagogik, konstnärlig utveckling och konstpedagogik för barn och ungdom. Gästspelat i fyra år på särskolans högstadium, för övrigt har det mestadels blivit åk 1-6. Jag har en fil.kand i arkeologi/osteologi sedan tidigare och har arbetat som arkeolog/osteolog innan lärarutbildningen. Mitt största intresse är ämnet bild som jag även arbetar med utanför skolan genom att måla och fotografera.

När tid finns så ska den här bloggen utvecklas till ett redskap för lärande i ämnet bild.

Du hittar mig på Twitter som @bildjane och som en av deltagarna i @bildamnet.

 

 

 

Posted in Om | Tagged